แคลอรี่ใน Cabbage, chinese (pak-choi), cooked, boiled, drained, with salt

1197Page viewed: 1197 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cabbage, chinese (pak-choi), cooked, boiled, drained, with salt

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cabbage, chinese (pak-choi), cooked, boiled, drained, with saltในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 12 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1.6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 1.8 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 12

พลังงานจากไขมัน 1

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.2g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 270mg

11%

โพแทสเซียม 371mg

8%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 1.8g

1%

ใยอาหาร 1g

4%

น้ำตาล 0.8g

โปรตีน 1.6g

3%

วิตามินเอ

85%

วิตามินซี

43%

แคลเซียม

9%

เหล็ก

6%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

8%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

3%

ไทอามิน

2%

ไรโบพลาวิน

4%

ไนอาซิน

2%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

43%

ซิงค์

1%

ฟอสฟอรัส

3%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา