แคลอรี่ใน Cabbage, chinese (pe-tsai), cooked, boiled, drained, without salt

1078Page viewed: 1078 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cabbage, chinese (pe-tsai), cooked, boiled, drained, without salt

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cabbage, chinese (pe-tsai), cooked, boiled, drained, without saltในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 14 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 2.4 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 14

พลังงานจากไขมัน 2

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.2g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 9mg

0%

โพแทสเซียม 225mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 2.4g

1%

ใยอาหาร 1.7g

7%

น้ำตาล __g

โปรตีน 1.5g

3%

วิตามินเอ

19%

วิตามินซี

26%

แคลเซียม

3%

เหล็ก

2%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

9%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

3%

ไทอามิน

3%

ไรโบพลาวิน

3%

ไนอาซิน

3%

ซิงค์

1%

ฟอสฟอรัส

4%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา