แคลอรี่ใน Cowpeas, young pods with seeds, raw ( ถั่วฝักยาว )

6763Page viewed: 6763 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cowpeas, young pods with seeds, raw ( ถั่วฝักยาว )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ถั่วฝักยาวในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 44 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 3.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 9.5 กรัม, ไขมัน 0.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 44

พลังงานจากไขมัน 3

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.3g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0.1g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 4mg

0%

โพแทสเซียม 215mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 9.5g

3%

ใยอาหาร 3.3g

13%

น้ำตาล 5g

โปรตีน 3.3g

7%

วิตามินเอ

27%

วิตามินซี

55%

แคลเซียม

7%

เหล็ก

6%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

9%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

15%

ไทอามิน

10%

ไรโบพลาวิน

8%

ไนอาซิน

6%

วิตามินอี

2%

วิตามินเค

39%

ซิงค์

2%

ฟอสฟอรัส

7%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com