แคลอรี่ใน Egg, white, raw, fresh ( ไข่, ขาว )

41173Page viewed: 41173 times

พลังงานและสารอาหารจาก Egg, white, raw, fresh ( ไข่, ขาว )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ไข่, ขาวในปริมาณ 1 large(33 g) มีพลังงานทั้งหมด 17 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 3.6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0.2 กรัม, ไขมัน 0.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 large(33 g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 17

พลังงานจากไขมัน 1

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.1g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 55mg

2%

โพแทสเซียม 54mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0.2g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0.2g

โปรตีน 3.6g

7%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

1%

แมกนีเซียม

1%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา