แคลอรี่ใน Fish, fermented (Pla-ra) ( ปลาร้า )

5401Page viewed: 5401 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, fermented (Pla-ra) ( ปลาร้า )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลาร้าในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 149 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 15.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 3.9 กรัม, ไขมัน 8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 149

พลังงานจากไขมัน 72

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 8g

12%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3.9g

1%

ใยอาหาร 0.5g

2%

น้ำตาล __g

โปรตีน 15.3g

31%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

19%

ไทอามิน

1%

ไรโบพลาวิน

9%

ไนอาซิน

4%

วิตามินอี

0%

ฟอสฟอรัส

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง