แคลอรี่ใน Fish sticks, meatless

688Page viewed: 688 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish sticks, meatless

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish sticks, meatlessในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 290 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 23 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 9 กรัม, ไขมัน 18 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 290

พลังงานจากไขมัน 162

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 18g

28%

ไขมันอิ่มตัว 2.8g

14%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 9.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 4.4g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 490mg

20%

โพแทสเซียม 600mg

14%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 9g

3%

ใยอาหาร 6.1g

24%

น้ำตาล 0.8g

โปรตีน 23g

46%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

10%

เหล็ก

11%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

75%

วิตามินบี 12

70%

แมกนีเซียม

6%

ไทอามิน

73%

ไรโบพลาวิน

53%

ไนอาซิน

60%

วิตามินอี

13%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

9%

ฟอสฟอรัส

45%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง