แคลอรี่ใน Sauce, fish ( น้ำปลา )

24368Page viewed: 24368 times

พลังงานและสารอาหารจาก Sauce, fish ( น้ำปลา )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน น้ำปลาในปริมาณ 1 tbsp (18 g) มีพลังงานทั้งหมด 7 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0.9 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0.7 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 tbsp (18 g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 7

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 1413mg

59%

โพแทสเซียม 52mg

40%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0.7g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0.7g

โปรตีน 0.9g

2%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

1%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

4%

วิตามินบี 12

1%

แมกนีเซียม

8%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

1%

ไนอาซิน

2%

ซิงค์

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง