แคลอรี่ใน LEAN POCKETS, Ham N Cheddar

739Page viewed: 739 times

พลังงานและสารอาหารจาก LEAN POCKETS, Ham N Cheddar

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน LEAN POCKETS, Ham N Cheddarในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 230 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 10.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 32.5 กรัม, ไขมัน 6.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 230

พลังงานจากไขมัน 59

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 6.5g

10%

ไขมันอิ่มตัว 2.4g

12%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1.6g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 20mg

7%

โซเดียม 423mg

18%

โพแทสเซียม 203mg

12%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 32.5g

11%

ใยอาหาร 1.7g

7%

น้ำตาล 7.6g

โปรตีน 10.3g

21%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

20%

เหล็ก

12%

วิตามืนดี

3%

วิตามินบี 6

5%

วิตามินบี 12

7%

แมกนีเซียม

5%

ไทอามิน

27%

ไรโบพลาวิน

18%

ไนอาซิน

17%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

2%

ซิงค์

8%

ฟอสฟอรัส

20%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง