แคลอรี่ใน Cabbage, napa, cooked ( ผักกาดขาว )

21223Page viewed: 21223 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cabbage, napa, cooked ( ผักกาดขาว )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ผักกาดขาวในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 12 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 2.2 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 12

พลังงานจากไขมัน 2

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.2g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 11mg

0%

โพแทสเซียม 87mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 2.2g

1%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 1.1g

2%

วิตามินเอ

5%

วิตามินซี

5%

แคลเซียม

3%

เหล็ก

4%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

2%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

2%

ซิงค์

1%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา