แคลอรี่ใน Spices, pepper, white ( พริกไท )

2545Page viewed: 2545 times

พลังงานและสารอาหารจาก Spices, pepper, white ( พริกไท )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน พริกไทในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 296 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 10.4 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 68.6 กรัม, ไขมัน 2.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 296

พลังงานจากไขมัน 19

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.1g

3%

ไขมันอิ่มตัว 0.6g

3%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.6g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.8g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 5mg

0%

โพแทสเซียม 73mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 68.6g

23%

ใยอาหาร 26.2g

105%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 10.4g

21%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

35%

แคลเซียม

27%

เหล็ก

80%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

5%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

23%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง