แคลอรี่ใน Galanga Root ( ข่า )

4282Page viewed: 4282 times

พลังงานและสารอาหารจาก Galanga Root ( ข่า )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข่าในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม, ไขมัน 0.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 70

พลังงานจากไขมัน 5

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.5g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 12mg

1%

โพแทสเซียม 0mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 15g

5%

ใยอาหาร 2.4g

10%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 1.2g

2%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

9%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

2%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง