แคลอรี่ใน Starbucks Blonde Doubleshot on Ice

6263Page viewed: 6263 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Blonde Doubleshot on Ice

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Blonde Doubleshot on Iceในปริมาณ Tall (12oz) มีพลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 13 กรัม, ไขมัน 0.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค Tall (12oz)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 70

พลังงานจากไขมัน 5

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.5g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 20mg

1%

โพแทสเซียม __mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 13g

4%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 11g

โปรตีน 2g

4%

วิตามินเอ

2%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

4%

เหล็ก

0%

คาเฟอีน

170mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา