แคลอรี่ใน Starbucks Doubleshot Energy Hazelnut Drink

1299Page viewed: 1299 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Doubleshot Energy Hazelnut Drink

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Doubleshot Energy Hazelnut Drinkในปริมาณ 15 fl.oz มีพลังงานทั้งหมด 210 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 11 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 31 กรัม, ไขมัน 3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 15 fl.oz

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 210

พลังงานจากไขมัน 27

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 3g

5%

ไขมันอิ่มตัว 1.5g

8%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 15mg

5%

โซเดียม 170mg

7%

โพแทสเซียม __mg

5%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 31g

10%

ใยอาหาร 1g

4%

น้ำตาล 28g

โปรตีน 11g

22%

วิตามินเอ

8%

วิตามินซี

50%

แคลเซียม

40%

เหล็ก

2%

คาเฟอีน

145mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา