แคลอรี่ใน Starbucks Bottled Caramel Frappuccino Coffee Drink

1365Page viewed: 1365 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Bottled Caramel Frappuccino Coffee Drink

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Bottled Caramel Frappuccino Coffee Drinkในปริมาณ 9.5 fl.oz มีพลังงานทั้งหมด 200 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 37 กรัม, ไขมัน 3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 9.5 fl.oz

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 200

พลังงานจากไขมัน 27

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 3g

5%

ไขมันอิ่มตัว 2g

10%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 15mg

5%

โซเดียม 100mg

4%

โพแทสเซียม __mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 37g

12%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 32g

โปรตีน 6g

12%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

20%

เหล็ก

20%

คาเฟอีน

65mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา