แคลอรี่ใน Starbucks Doubleshot Energy White Chocolate Drink

1055Page viewed: 1055 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Doubleshot Energy White Chocolate Drink

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Doubleshot Energy White Chocolate Drinkในปริมาณ 15 fl.oz มีพลังงานทั้งหมด 210 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 11 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 31 กรัม, ไขมัน 3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 15 fl.oz

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 210

พลังงานจากไขมัน 27

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 3g

5%

ไขมันอิ่มตัว 1.5g

8%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 15mg

5%

โซเดียม 170mg

7%

โพแทสเซียม __mg

5%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 31g

10%

ใยอาหาร 1g

4%

น้ำตาล 28g

โปรตีน 11g

22%

วิตามินเอ

8%

วิตามินซี

50%

แคลเซียม

40%

เหล็ก

2%

คาเฟอีน

145mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา