แคลอรี่ใน Starbucks Doubleshot Energy Vanilla Light Drink

1194Page viewed: 1194 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Doubleshot Energy Vanilla Light Drink

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Doubleshot Energy Vanilla Light Drinkในปริมาณ 15 fl.oz มีพลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 9 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 20 กรัม, ไขมัน 2.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 15 fl.oz

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 130

พลังงานจากไขมัน 23

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.5g

4%

ไขมันอิ่มตัว 1.5g

8%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 10mg

3%

โซเดียม 125mg

5%

โพแทสเซียม __mg

4%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 20g

7%

ใยอาหาร 2g

8%

น้ำตาล 14g

โปรตีน 9g

18%

วิตามินเอ

8%

วิตามินซี

50%

แคลเซียม

30%

เหล็ก

2%

คาเฟอีน

130mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา