แคลอรี่ใน STARBUCKS VIA: Sweeten Iced coffee

1164Page viewed: 1164 times

พลังงานและสารอาหารจาก STARBUCKS VIA: Sweeten Iced coffee

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน STARBUCKS VIA: Sweeten Iced coffeeในปริมาณ 1 stick 12.8g มีพลังงานทั้งหมด 50 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 stick 12.8g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 50

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 12g

4%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 0g

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา