แคลอรี่ใน Starbucks Cold Brew Coffee

3663Page viewed: 3663 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Cold Brew Coffee

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Cold Brew Coffeeในปริมาณ Tall (12oz) มีพลังงานทั้งหมด 60 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค Tall (12oz)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 60

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 10mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 15g

5%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 15g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

คาเฟอีน

125mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา