แคลอรี่ใน Starbucks Doubleshot Protein Vanilla

1070Page viewed: 1070 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Doubleshot Protein Vanilla

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Doubleshot Protein Vanillaในปริมาณ 8 fl.oz มีพลังงานทั้งหมด 200 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 20 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 34 กรัม, ไขมัน 2.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 8 fl.oz

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 200

พลังงานจากไขมัน 23

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.5g

4%

ไขมันอิ่มตัว 1.5g

8%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 10mg

3%

โซเดียม 120mg

5%

โพแทสเซียม __mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 34g

11%

ใยอาหาร 2g

8%

น้ำตาล 21g

โปรตีน 20g

40%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

30%

เหล็ก

2%

คาเฟอีน

110mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา