แคลอรี่ใน Starbucks Doubleshot Light Espresso Drink

1097Page viewed: 1097 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Doubleshot Light Espresso Drink

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Doubleshot Light Espresso Drinkในปริมาณ 6.5 fl.oz มีพลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม, ไขมัน 4 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 6.5 fl.oz

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 70

พลังงานจากไขมัน 36

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 4g

6%

ไขมันอิ่มตัว 2.5g

13%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 15mg

5%

โซเดียม 50mg

2%

โพแทสเซียม __mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5g

2%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 5g

โปรตีน 3g

6%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

10%

เหล็ก

0%

คาเฟอีน

120mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา