แคลอรี่ใน Vegetable oyster ( ผัดผัก )

223Page viewed: 223 times

พลังงานและสารอาหารจาก Vegetable oyster ( ผัดผัก )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ผัดผักในปริมาณ 1 cup มีพลังงานทั้งหมด 79 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 8 กรัม, ไขมัน 4.7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 cup

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 79

พลังงานจากไขมัน 42

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 4.7g

7%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 8g

3%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 2.5g

5%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา