แคลอรี่ใน Pork, deep fry ( หมู, ทอด )

83584Page viewed: 83584 times

พลังงานและสารอาหารจาก Pork, deep fry ( หมู, ทอด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน หมู, ทอดในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 405 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 20.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0.8 กรัม, ไขมัน 35.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 405

พลังงานจากไขมัน 318

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 35.3g

54%

ไขมันอิ่มตัว 7.8g

39%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 14g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 11.3g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 63mg

21%

โซเดียม 410mg

17%

โพแทสเซียม 379mg

12%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0.8g

0%

ใยอาหาร 0.1g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 20.2g

40%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

1%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

4%

วิตามืนดี

5%

วิตามินบี 6

24%

วิตามินบี 12

9%

แมกนีเซียม

6%

ซิงค์

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง