แคลอรี่ใน Fish, catfish, channel, cooked, breaded and fried ( ปลา, ดุก, ชุบแป้งทอด )

3999Page viewed: 3999 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, catfish, channel, cooked, breaded and fried ( ปลา, ดุก, ชุบแป้งทอด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลา, ดุก, ชุบแป้งทอดในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 229 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 18.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 8 กรัม, ไขมัน 13.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 229

พลังงานจากไขมัน 120

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 13.3g

21%

ไขมันอิ่มตัว 3.3g

17%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 3.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 5.6g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 71mg

24%

โซเดียม 280mg

12%

โพแทสเซียม 340mg

8%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 8g

3%

ใยอาหาร 0.7g

3%

น้ำตาล __g

โปรตีน 18.1g

36%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

4%

เหล็ก

8%

วิตามินบี 6

10%

วิตามินบี 12

32%

แมกนีเซียม

7%

ไทอามิน

5%

ไรโบพลาวิน

8%

ไนอาซิน

11%

ซิงค์

6%

ฟอสฟอรัส

22%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง