แคลอรี่ใน Fish, catfish, channel, wild, raw ( ปลา, ดุก, แหล่งธรรมชาติ )

1915Page viewed: 1915 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, catfish, channel, wild, raw ( ปลา, ดุก, แหล่งธรรมชาติ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลา, ดุก, แหล่งธรรมชาติในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 95 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 16.4 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 2.8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 95

พลังงานจากไขมัน 25

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.8g

4%

ไขมันอิ่มตัว 0.7g

4%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.9g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.8g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 58mg

19%

โซเดียม 43mg

2%

โพแทสเซียม 358mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 16.4g

33%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

1%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

2%

วิตามืนดี

125%

วิตามินบี 6

6%

วิตามินบี 12

37%

แมกนีเซียม

6%

ไทอามิน

14%

ไรโบพลาวิน

4%

ไนอาซิน

10%

ซิงค์

3%

ฟอสฟอรัส

21%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง