แคลอรี่ใน Fish, catfish, channel, farmed, cooked, dry heat ( ปลา, ดุก, เลี้ยง, ย่าง )

3239Page viewed: 3239 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, catfish, channel, farmed, cooked, dry heat ( ปลา, ดุก, เลี้ยง, ย่าง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลา, ดุก, เลี้ยง, ย่างในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 144 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 18.4 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 7.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 144

พลังงานจากไขมัน 65

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 7.2g

11%

ไขมันอิ่มตัว 1.6g

8%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 3.1g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 66mg

22%

โซเดียม 119mg

5%

โพแทสเซียม 366mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 18.4g

37%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

2%

วิตามืนดี

3%

วิตามินบี 6

9%

วิตามินบี 12

46%

แมกนีเซียม

6%

ไทอามิน

2%

ไรโบพลาวิน

6%

ไนอาซิน

13%

วิตามินอี

3%

วิตามินเค

3%

ซิงค์

4%

ฟอสฟอรัส

25%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง