แคลอรี่ใน Fish, catfish, channel, wild, cooked, dry heat ( ปลา, ดุก, แหล่งธรรมชาติ, ย่าง )

2003Page viewed: 2003 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, catfish, channel, wild, cooked, dry heat ( ปลา, ดุก, แหล่งธรรมชาติ, ย่าง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลา, ดุก, แหล่งธรรมชาติ, ย่างในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 105 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 18.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 2.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 105

พลังงานจากไขมัน 26

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.9g

4%

ไขมันอิ่มตัว 0.7g

4%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.6g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1.1g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 72mg

24%

โซเดียม 50mg

2%

โพแทสเซียม 419mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 18.5g

37%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

1%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

2%

วิตามินบี 6

5%

วิตามินบี 12

48%

แมกนีเซียม

7%

ไทอามิน

15%

ไรโบพลาวิน

4%

ไนอาซิน

12%

ซิงค์

4%

ฟอสฟอรัส

30%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง