แคลอรี่ใน Fish, Tilapia, raw ( ปลา, นิล )

80514Page viewed: 80514 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, Tilapia, raw ( ปลา, นิล )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลา, นิลในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 96 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 20.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 1.7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 96

พลังงานจากไขมัน 15

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.7g

3%

ไขมันอิ่มตัว 0.6g

3%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.5g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 50mg

17%

โซเดียม 52mg

2%

โพแทสเซียม 302mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 20.1g

40%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

3%

วิตามืนดี

31%

วิตามินบี 6

8%

วิตามินบี 12

26%

แมกนีเซียม

7%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง