แคลอรี่ใน Fried chicken ( ไก่ทอด )

1047Page viewed: 1047 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried chicken ( ไก่ทอด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ไก่ทอดในปริมาณ 100 g. มีพลังงานทั้งหมด 245 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 30 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 1.8 กรัม, ไขมัน 12 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100 g.

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 245

พลังงานจากไขมัน 108

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 12g

18%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 0mg

0%

โพแทสเซียม 0mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 1.8g

1%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 30g

60%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

0%

คาเฟอีน

0mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง