แคลอรี่ใน Fried rice, Thai style american ( ข้าวผัด, อเมริกัน )

10060Page viewed: 10060 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried rice, Thai style american ( ข้าวผัด, อเมริกัน )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข้าวผัด, อเมริกันในปริมาณ 1 dish (for 1) มีพลังงานทั้งหมด 989 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 42.6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 80.2 กรัม, ไขมัน 54.7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 dish (for 1)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 989

พลังงานจากไขมัน 493

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 54.7g

84%

ไขมันอิ่มตัว 14.9g

75%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 18.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 17.8g

ไขมันทราน Fat 0.2g

คลอเรสเตอรอล 345mg

115%

โซเดียม 726mg

30%

โพแทสเซียม 719mg

21%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 80.2g

27%

ใยอาหาร 2.5g

10%

น้ำตาล 8.9g

โปรตีน 42.6g

85%

วิตามินเอ

15%

วิตามินซี

18%

แคลเซียม

9%

เหล็ก

31%

วิตามืนดี

14%

วิตามินบี 6

42%

วิตามินบี 12

25%

แมกนีเซียม

19%

ไทอามิน

9%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

9%

วิตามินอี

2%

วิตามินเค

5%

ซิงค์

12%

ฟอสฟอรัส

9%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง