แคลอรี่ใน Fried rice, pineapple, with squid and shrimp ( ข้าวผัด, สับปะรด, ใส่กุ้ง ปลาหมึก หมูหยอง )

4256Page viewed: 4256 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried rice, pineapple, with squid and shrimp ( ข้าวผัด, สับปะรด, ใส่กุ้ง ปลาหมึก หมูหยอง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข้าวผัด, สับปะรด, ใส่กุ้ง ปลาหมึก หมูหยองในปริมาณ 1 dish (for 1) มีพลังงานทั้งหมด 815 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 54.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 77.8 กรัม, ไขมัน 30.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 dish (for 1)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 815

พลังงานจากไขมัน 271

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 30.1g

46%

ไขมันอิ่มตัว 9.7g

49%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 9.6g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 5.4g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 537mg

179%

โซเดียม 871mg

36%

โพแทสเซียม 753mg

25%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 77.8g

26%

ใยอาหาร 3.5g

14%

น้ำตาล 12.6g

โปรตีน 54.7g

109%

วิตามินเอ

14%

วิตามินซี

39%

แคลเซียม

15%

เหล็ก

29%

วิตามืนดี

10%

วิตามินบี 6

31%

วิตามินบี 12

49%

แมกนีเซียม

28%

ไทอามิน

8%

ไรโบพลาวิน

6%

ไนอาซิน

17%

วิตามินอี

4%

วิตามินเค

14%

ซิงค์

26%

ฟอสฟอรัส

33%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง