แคลอรี่ใน Fried rice, mackerel ( ข้าวผัด, ปลาทู )

7267Page viewed: 7267 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried rice, mackerel ( ข้าวผัด, ปลาทู )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข้าวผัด, ปลาทูในปริมาณ 1 dish (for 1) มีพลังงานทั้งหมด 500 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 30.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 67.3 กรัม, ไขมัน 12 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 dish (for 1)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 500

พลังงานจากไขมัน 108

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 12g

18%

ไขมันอิ่มตัว 3.5g

18%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 2.8g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 4.1g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 224mg

75%

โซเดียม 1169mg

49%

โพแทสเซียม 1176mg

33%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 67.3g

22%

ใยอาหาร 4.2g

17%

น้ำตาล 11.9g

โปรตีน 30.8g

62%

วิตามินเอ

36%

วิตามินซี

109%

แคลเซียม

14%

เหล็ก

38%

วิตามืนดี

84%

วิตามินบี 6

40%

วิตามินบี 12

66%

แมกนีเซียม

28%

ไทอามิน

9%

ไรโบพลาวิน

22%

ไนอาซิน

39%

วิตามินอี

5%

วิตามินเค

171%

ซิงค์

13%

ฟอสฟอรัส

5%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง