แคลอรี่ใน Fried rice, ham crispy basil ( ข้าวผัด, แฮม, กะเพรากรอบ )

2128Page viewed: 2128 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried rice, ham crispy basil ( ข้าวผัด, แฮม, กะเพรากรอบ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข้าวผัด, แฮม, กะเพรากรอบในปริมาณ 1 dish(for 1pp) มีพลังงานทั้งหมด 672 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 10.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 55.8 กรัม, ไขมัน 45 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 dish(for 1pp)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 672

พลังงานจากไขมัน 405

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 45g

69%

ไขมันอิ่มตัว 13.5g

68%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 11.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 18g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 34mg

11%

โซเดียม 1732mg

72%

โพแทสเซียม 482mg

49%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 55.8g

19%

ใยอาหาร 2.6g

10%

น้ำตาล 6g

โปรตีน 10.7g

21%

วิตามินเอ

38%

วิตามินซี

192%

แคลเซียม

8%

เหล็ก

21%

วิตามืนดี

1%

วิตามินบี 6

26%

วิตามินบี 12

4%

แมกนีเซียม

20%

ไทอามิน

10%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

9%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

129%

ซิงค์

9%

ฟอสฟอรัส

8%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง