แคลอรี่ใน Fish, carp, raw

1318Page viewed: 1318 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, carp, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, carp, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 127 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 17.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 5.6 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 127

พลังงานจากไขมัน 50

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 5.6g

9%

ไขมันอิ่มตัว 1.1g

6%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 2.3g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 66mg

22%

โซเดียม 49mg

2%

โพแทสเซียม 333mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 17.8g

36%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

3%

แคลเซียม

4%

เหล็ก

7%

วิตามืนดี

247%

วิตามินบี 6

10%

วิตามินบี 12

26%

แมกนีเซียม

7%

ไทอามิน

8%

ไรโบพลาวิน

3%

ไนอาซิน

8%

วิตามินอี

2%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

10%

ฟอสฟอรัส

42%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง