แคลอรี่ใน Fish, burbot, raw

1255Page viewed: 1255 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, burbot, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, burbot, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 19.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 0.8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 90

พลังงานจากไขมัน 7

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.8g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0.2g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.1g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 60mg

20%

โซเดียม 97mg

4%

โพแทสเซียม 404mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 19.3g

39%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

5%

เหล็ก

5%

วิตามินบี 6

15%

วิตามินบี 12

13%

แมกนีเซียม

8%

ไทอามิน

25%

ไรโบพลาวิน

8%

ไนอาซิน

8%

ซิงค์

5%

ฟอสฟอรัส

20%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง