แคลอรี่ใน Fish, butterfish, raw

1726Page viewed: 1726 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, butterfish, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, butterfish, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 146 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 17.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 146

พลังงานจากไขมัน 72

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 8g

12%

ไขมันอิ่มตัว 3.4g

17%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.6g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 3.4g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 65mg

22%

โซเดียม 89mg

4%

โพแทสเซียม 375mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 17.3g

35%

วิตามินเอ

2%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

3%

วิตามินบี 6

15%

วิตามินบี 12

32%

แมกนีเซียม

6%

ไทอามิน

8%

ไรโบพลาวิน

9%

ไนอาซิน

23%

ซิงค์

5%

ฟอสฟอรัส

24%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง