แคลอรี่ใน Fish, bass, striped, raw

1649Page viewed: 1649 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, bass, striped, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, bass, striped, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 97 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 17.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 2.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 97

พลังงานจากไขมัน 21

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.3g

4%

ไขมันอิ่มตัว 0.5g

3%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.8g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.7g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 80mg

27%

โซเดียม 69mg

3%

โพแทสเซียม 256mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 17.7g

35%

วิตามินเอ

2%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

5%

วิตามินบี 6

15%

วิตามินบี 12

64%

แมกนีเซียม

10%

ไทอามิน

7%

ไรโบพลาวิน

2%

ไนอาซิน

11%

ซิงค์

3%

ฟอสฟอรัส

20%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง