แคลอรี่ใน Fish, caviar, black and red, granular

1490Page viewed: 1490 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, caviar, black and red, granular

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, caviar, black and red, granularในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 264 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 24.6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 4 กรัม, ไขมัน 17.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 264

พลังงานจากไขมัน 161

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 17.9g

28%

ไขมันอิ่มตัว 4.1g

21%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 7.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 4.6g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 588mg

196%

โซเดียม 1500mg

63%

โพแทสเซียม 181mg

43%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 4g

1%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 24.6g

49%

วิตามินเอ

18%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

28%

เหล็ก

66%

วิตามืนดี

29%

วิตามินบี 6

16%

วิตามินบี 12

333%

แมกนีเซียม

75%

ไทอามิน

13%

ไรโบพลาวิน

36%

ไนอาซิน

1%

วิตามินอี

6%

วิตามินเค

1%

ซิงค์

6%

ฟอสฟอรัส

36%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง