แคลอรี่ใน Fish, butterfish, cooked, dry heat

1380Page viewed: 1380 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, butterfish, cooked, dry heat

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, butterfish, cooked, dry heatในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 187 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 22.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 10.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 187

พลังงานจากไขมัน 93

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 10.3g

16%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 83mg

28%

โซเดียม 114mg

5%

โพแทสเซียม 481mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 22.2g

44%

วิตามินเอ

2%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

3%

เหล็ก

4%

วิตามินบี 6

17%

วิตามินบี 12

31%

แมกนีเซียม

8%

ไทอามิน

10%

ไรโบพลาวิน

11%

ไนอาซิน

29%

ซิงค์

7%

ฟอสฟอรัส

31%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง