แคลอรี่ใน Fish, bass, fresh water, mixed species, raw

1295Page viewed: 1295 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, bass, fresh water, mixed species, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, bass, fresh water, mixed species, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 114 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 18.9 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 3.7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 114

พลังงานจากไขมัน 33

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 3.7g

6%

ไขมันอิ่มตัว 0.8g

4%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1.4g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 68mg

23%

โซเดียม 70mg

3%

โพแทสเซียม 356mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 18.9g

38%

วิตามินเอ

2%

วิตามินซี

3%

แคลเซียม

8%

เหล็ก

8%

วิตามินบี 6

6%

วิตามินบี 12

33%

แมกนีเซียม

8%

ไทอามิน

5%

ไรโบพลาวิน

4%

ไนอาซิน

6%

ซิงค์

4%

ฟอสฟอรัส

20%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง