แคลอรี่ใน Fish, blackfish, whole (Alaska Native)

1376Page viewed: 1376 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, blackfish, whole (Alaska Native)

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, blackfish, whole (Alaska Native)ในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 82 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 15.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 1.8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 82

พลังงานจากไขมัน 16

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.8g

3%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 15.5g

31%

วิตามินเอ

24%

แคลเซียม

24%

เหล็ก

26%

ไทอามิน

1%

ไรโบพลาวิน

22%

ไนอาซิน

10%

ฟอสฟอรัส

29%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง