แคลอรี่ใน Fish, bluefish, cooked, dry heat

1308Page viewed: 1308 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, bluefish, cooked, dry heat

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, bluefish, cooked, dry heatในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 159 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 25.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 5.4 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 159

พลังงานจากไขมัน 49

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 5.4g

8%

ไขมันอิ่มตัว 1.2g

6%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 2.3g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 76mg

25%

โซเดียม 77mg

3%

โพแทสเซียม 477mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 25.7g

51%

วิตามินเอ

9%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

3%

วิตามินบี 6

23%

วิตามินบี 12

104%

แมกนีเซียม

11%

ไทอามิน

4%

ไรโบพลาวิน

6%

ไนอาซิน

36%

ซิงค์

7%

ฟอสฟอรัส

29%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง