แคลอรี่ใน Fish, burbot, cooked, dry heat

1594Page viewed: 1594 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, burbot, cooked, dry heat

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, burbot, cooked, dry heatในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 115 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 24.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 115

พลังงานจากไขมัน 9

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1g

2%

ไขมันอิ่มตัว 0.2g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.2g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 77mg

26%

โซเดียม 124mg

5%

โพแทสเซียม 518mg

4%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 24.8g

50%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

6%

เหล็ก

6%

วิตามินบี 6

17%

วิตามินบี 12

15%

แมกนีเซียม

10%

ไทอามิน

29%

ไรโบพลาวิน

10%

ไนอาซิน

10%

ซิงค์

6%

ฟอสฟอรัส

26%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง