แคลอรี่ใน Fish, cusk, cooked, dry heat

1332Page viewed: 1332 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, cusk, cooked, dry heat

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, cusk, cooked, dry heatในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 112 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 24.4 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 0.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 112

พลังงานจากไขมัน 8

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.9g

1%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 53mg

18%

โซเดียม 40mg

2%

โพแทสเซียม 503mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 24.4g

49%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

6%

วิตามินบี 6

22%

วิตามินบี 12

20%

แมกนีเซียม

10%

ไทอามิน

3%

ไรโบพลาวิน

10%

ไนอาซิน

16%

ซิงค์

3%

ฟอสฟอรัส

26%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง