แคลอรี่ใน Fish, devilfish, meat (Alaska Native)

1247Page viewed: 1247 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, devilfish, meat (Alaska Native)

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, devilfish, meat (Alaska Native)ในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 97 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 11.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 5.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 97

พลังงานจากไขมัน 48

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 5.3g

8%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 11.7g

23%

วิตามินเอ

20%

วิตามินซี

5%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

2%

ไทอามิน

6%

ไรโบพลาวิน

6%

ไนอาซิน

6%

ฟอสฟอรัส

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง