แคลอรี่ใน Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat

1363Page viewed: 1363 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heatในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 105 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 22.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 0.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 105

พลังงานจากไขมัน 8

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.9g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0.2g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.1g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 55mg

18%

โซเดียม 78mg

3%

โพแทสเซียม 244mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 22.8g

46%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

2%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

3%

วิตามืนดี

12%

วิตามินบี 6

14%

วิตามินบี 12

18%

แมกนีเซียม

11%

ไทอามิน

6%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

13%

วิตามินอี

3%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

4%

ฟอสฟอรัส

14%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง