แคลอรี่ใน Fish, cisco, raw

1191Page viewed: 1191 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, cisco, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, cisco, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 98 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 19 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 1.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 98

พลังงานจากไขมัน 17

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.9g

3%

ไขมันอิ่มตัว 0.4g

2%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.6g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.5g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 50mg

17%

โซเดียม 55mg

2%

โพแทสเซียม 354mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 19g

38%

วิตามินเอ

2%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

2%

วิตามินบี 6

15%

วิตามินบี 12

17%

แมกนีเซียม

4%

ไทอามิน

6%

ไรโบพลาวิน

6%

ไนอาซิน

13%

ซิงค์

2%

ฟอสฟอรัส

15%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง