แคลอรี่ใน Fish, cisco, smoked

1293Page viewed: 1293 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, cisco, smoked

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, cisco, smokedในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 177 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 16.4 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 11.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 177

พลังงานจากไขมัน 107

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 11.9g

18%

ไขมันอิ่มตัว 1.7g

9%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 2.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 5.5g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 32mg

11%

โซเดียม 481mg

20%

โพแทสเซียม 293mg

14%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 16.4g

33%

วิตามินเอ

19%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

3%

เหล็ก

3%

วิตามืนดี

133%

วิตามินบี 6

13%

วิตามินบี 12

71%

แมกนีเซียม

4%

ไทอามิน

3%

ไรโบพลาวิน

9%

ไนอาซิน

12%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

2%

ฟอสฟอรัส

15%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง