แคลอรี่ใน Fish, cusk, raw

1315Page viewed: 1315 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, cusk, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, cusk, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 87 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 19 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 0.7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 87

พลังงานจากไขมัน 6

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.7g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0.1g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.1g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 41mg

14%

โซเดียม 31mg

1%

โพแทสเซียม 392mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 19g

38%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

5%

วิตามินบี 6

19%

วิตามินบี 12

17%

แมกนีเซียม

8%

ไทอามิน

3%

ไรโบพลาวิน

8%

ไนอาซิน

13%

ซิงค์

3%

ฟอสฟอรัส

20%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง