แคลอรี่ใน Fish, dolphinfish, cooked, dry heat

1251Page viewed: 1251 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, dolphinfish, cooked, dry heat

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, dolphinfish, cooked, dry heatในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 109 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 23.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 0.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 109

พลังงานจากไขมัน 8

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.9g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0.2g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.2g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.2g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 94mg

31%

โซเดียม 113mg

5%

โพแทสเซียม 533mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 23.7g

47%

วิตามินเอ

4%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

8%

วิตามินบี 6

23%

วิตามินบี 12

12%

แมกนีเซียม

10%

ไทอามิน

2%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

37%

ซิงค์

4%

ฟอสฟอรัส

18%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง