แคลอรี่ใน Fish, dolphinfish, raw

1283Page viewed: 1283 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, dolphinfish, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, dolphinfish, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 85 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 18.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 0.7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 85

พลังงานจากไขมัน 6

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.7g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0.2g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.2g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.1g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 73mg

24%

โซเดียม 88mg

4%

โพแทสเซียม 416mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 18.5g

37%

วิตามินเอ

4%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

6%

วิตามินบี 6

20%

วิตามินบี 12

10%

แมกนีเซียม

8%

ไทอามิน

1%

ไรโบพลาวิน

4%

ไนอาซิน

31%

ซิงค์

3%

ฟอสฟอรัส

14%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง